Welkom bij JS Totaalinstallateur
Veel gestelde vragen

Zonnepanelen

Zonnepanelen (een zonnepaneel is een verzameling zonnecellen) werden tot voor kort bijna uitsluitend toegepast in de ruimtevaart. Met de snelle vooruitgang van de techniek , heeft inmiddels ook het grote publiek deze nieuwe energievorm omarmd. Dankzij de moderne techniek en het verdwijnen van de eerdere vergunningplicht, kan een set zonnepanelen tegenwoordig zelfs in ons koude kikkerlandje rendabel zijn. De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2020 twintig procent van de energie op te laten wekken uit duurzame bronnen. Zonne-energie is een belangrijke pijler in deze doelstelling, omdat alternatieve bronnen als windenergie veel bezwaren oproepen. Heeft u interesse in zonne-energie of wilt u daadwerkelijk zonnepanelen kopen? Op deze website kunt u alles leren over deze nieuwe, spannende energiebron die momenteel wereldwijd explosieve groei doormaakt.

Zijn zonnepanelen rendabel?

Vraagt u zich af of zonnepanelen daadwerkelijk financieel haalbaar zijn? Bent u benieuwd naar de terugverdientijd en uiteindelijke winst van een set zonnepanelen? Probeer dan onze speciaal voor u gemaakte rekenhulp terugverdientijd zonnepanelen en u krijgt direct een goede inschatting van uw situatie.

Zonnepanelen in Nederland?

Jazeker! U verwacht het misschien niet, maar de zon aan de Franse rivièra levert maar anderhalf keer meer energie dan diezelfde zon in Nederland. En dat terwijl het in Frankrijk veel vaker zonnig en warm is. Dit komt omdat zonnepanelen ook werken als het bewolkt is, zij het met een stuk lagere opbrengst. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest wordt verspreid. Was dit niet het geval, dan zou het bij bewolking donker zijn als de nacht! Zie de zon in Nederland voor meer informatie over hoe de zon zich zowel algemeen als specifiek in Nederland ‘gedraagt’.

Als alles naar behoren is afgesteld, kan een 1250Wp zonnepaneel in Nederland per jaar zo'n 1250 kWh aan elektriciteit opwekken. Dat staat gelijk aan een besparing van ongeveer 300 euro. De opbrengst is echter wel afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals plaatsing, hellingshoek en oppervlak. Qua plaats kunt u uw zonnepanelen het beste op een zuidhellend dak plaatsen. Voorwaarde voor een optimale opbrengst is dan wel, dat de hellingshoek van het dak tussen de twintig en zestig graden is. Ondanks dat de perfecte hellingshoek in Nederland 35 graden is, kennen de uitersten van dit hellingbereik een opbrengst van slechts 5% lager. Heeft u een plat dak, dan kan een zonnepaneel op een kantelbaar armatuur gemonteerd worden. Dit is de moeite waard uit het oogpunt van zowel opbrengst als onderhoud van de panelen. Voldoende helling heeft immers als voordeel dat de panelen bij regen goed schoongespoeld kunnen worden (denk aan vogelpoep en stof). Daarnaast kan het helpen om de panelen sneeuwvrij te houden in de winter. Andere factoren waarvan de opbrengst afhankelijk is, zijn:

  • Schakeling: zijn de panelen parallel of serieel geschakeld?
  • Rendement van zonnepanelen: verschillende panelen hebben een verschillend rendement.
  • Systeem: bij een losstaand systeem speelt de grootte van de accu / batterij een rol. Is deze vol, dan werkt het paneel voor niets. Het verdient aanbeveling zonnecellen op het net aan te sluiten: als er stroom 'over' is, zal de energiemeter teruglopen!
  • Zoninstraling: Uiteraard geeft een zonnig jaar een hogere opbrengst. Neemt niet weg dat een paneel ook werkt bij bewolking en in de winter bij temperaturen van -10 of meer.
  • Omvormer: het verdient aanbeveling de omvormer nabij het PV-systeem te plaatsen. Op deze manier verliest u minder energie.
  • Ventilatie: zorg voor voldoende ventilatie rondom de panelen. Een hogere temperatuur van het systeem geeft een lager rendement.
  • Zijwaartse hellingshoek: Een helling van 5 graden ten westen van het zuiden is het beste. Binnen het bereik zuidoost-zuidwest is er slechts 5% verschil in rendement.
  • Onderhoudstoestand: zonnepanelen vergen weinig onderhoud, maar het kan geen kwaad ze eens per jaar te reinigen. Met name als u nabij het spoor, de snelweg of zware industrie woont kan dit de moeite lonen.

Soorten PV-systemen

U koopt een zonnepaneel nagenoeg nooit alleen; de stroom die ervan afkomstig is, is niet zomaar te gebruiken voor iedere toepassing. Daarnaast zal u voor de meeste toepassingen meer dan één zonnepaneel willen schakelen. Bedrijven bieden daarom naast losse modules ook zogenaamde PV-systemen aan. Dit zijn complete systemen, waarin de gehele weg van zonlicht tot apparaat verzorgd wordt. Het woord 'PV-systeem' is eigenlijk een samentrekking tussen Nederlands en Engels. Het PV is immers afkomstig van het Engelse 'Photo Voltaic', wat in het Nederlands fotovoltaïsch betekent. De PV-systemen zijn eigenlijk in twee hoofdsoorten onder te verdelen:

  • Netgekoppelde zonnepanelen: veruit de meeste Nederlandse huishoudens zullen kiezen voor een netgekoppeld systeem dat de niet-verbruikte stroom terugverkoopt aan het elektriciteitsbedrijf. Een dergelijk compleet systeem bevat een set zonnepanelen (meestal rond de 1000Wp), een omvormer en montagemateriaal.
  • Losstaande PV-systemen: de kans is aanwezig dat u, zonder dat u het zich realiseert, al een losstaand PV-systeem heeft. Het zonnecelletje op een rekenmachine bijvoorbeeld mag beschouwd worden als een losstaande PV-eenheid. Er zijn naast dit rekenmachientje wel degelijk losstaande systemen die ook moeite waard zijn. Deze systemen zijn vaak gespecialiseerd in een enkele taak en zullen meestal dan ook een relatief laag vermogen hebben. Denk aan het onderhouden van de accu of het opladen van een gadget. Zie ook ons overzicht van de top 5 producten op zonne-energie.

Wat kosten zonnepanelen?

De kosten van een PV-systeem zijn afhankelijk van het type zonnecellen dat gebruikt wordt. Is het systeem gebaseerd op monokristallijn silicium, dan kunt u rekening houden met zo'n €2.00 tot €3.00 per Wp. Hiervoor geldt over het algemeen dat voor grotere panelen de prijs per Wp afneemt. Voor polykristallijne panelen betaalt u ongeveer €1.50 tot €2.50 per Wp. Voor een een set panelen van 600Wp bent u dus, afhankelijk van het type zonnecel, tussen de €1000 en €1500 kwijt. Polykristallijne cellen zijn dus goedkoper, maar houdt u er wel rekening mee dat zij een grotere oppervlakte nodig hebben per Wp. Naast de panelen zelf, dient u ook voor een omvormer te zorgen en montagemateriaal. Wilt u maximaal voordeel en gemak, dan zijn vaak bij diverse handelaren complete pakketten te koop. U betaalt dan voor een stekkerklare installatie ongeveer €2.00per Wp, wat neerkomt op €1200 voor een installatie van 600Wp.

Is zonne-energie dé oplossing?

Zonne-energie is een veelbelovende vorm van energie die met het voortschrijden van de techniek steeds interessanter wordt. Met de huidige stand van de techniek is zonne-energie alleen echter niet de oplossing van het wereldwijde energieprobleem. Een berekening: de totale mensheid gebruikte in 2005 zo'n 14 TW (TeraWatt, een biljoen watt) aan energie, terwijl de zon 170.000 TW aan energie levert. We moeten dus 0,00008% van deze binnenkomende energie benutten om in de wereldwijde energiebehoefte te kunnen voorzien. Dit lijkt weinig, maar er vanuit gaande dat de omstandigheden overaal ideaal zijn (wat dus absoluut niet het geval is!), staat dit gelijk aan een oppervlak van ongeveer 140 miljard m2 aan 100Wp zonnepanelen. Dit betekent dat we 0,1% (één-duizendste deel) van het landoppervlak van de aarde zouden moeten bebouwen met zonnepanelen: volstrekt onhaalbaar! Zonne-energie alleen is dus niet het antwoord, maar het kan wel degelijk substantieel bijdragen aan de oplossing van het energie-probleem. De grootste toekomst lijkt momenteel te zitten in een combinatie tussen de hierboven besproken zonnestroom en zogenaamde passieve zonne-energie, waarbij een gebouw specifiek is ingericht om optimaal van de energie van de zon gebruik te maken.

Bekijk hier de voordelen van een zonnestroom installatie!!

Vraag nu uw offerte aan !!

 

Bij het installeren van zonnepanelen is het van belang om het volgende te weten over de meterkast.

 

Inleiding.

Indien er zonnepanelen geplaatst worden op een woonhuis of bedrijfsruimte dient bij de aansluiting aan het elektriciteitsnet voldaan te worden aan de wet- en regelgeving die hiervoor gelden. De verplichtingen rond het plaatsen van elektriciteitsinstallaties en de bemetering ervan zijn vastgelegd in de NEN1010, de Nederlandse norm voor elektriciteitsinstallaties in onder andere de woningbouw.

Hieronder wordt in het kort beschreven waarop gelet moet worden bij de aansluiting van een zonnepaneelinstallatie. De kosten hiervan zijn onder andere afhankelijk van kabellengte, soort meterkast en bereikbaarheid van de meterkast.

 

Installatie kleinste pakket ( tot 600 WP) 

Het kleinste pakket van drie zonnepanelen mag aangesloten worden op één groep in uw meterkast, de omvormer mag bijvoorbeeld aangesloten worden op een geaarde wandcontactdoos (stopcontact) op de zolder. Op deze groep mogen ook kleinere verbruikers geïnstalleerd zijn.

 

Installatie van een groter pakket ( vanaf 600 WP)

Pakketten vanaf 600 WP dienen aangesloten te worden op een aparte groep in de meterkast. Hierbij mogen tussen de omvormer en de meterkast aansluiting geen andere gebruikers worden geplaatst. Door ons wordt de wandcontactdoos ook gecodeerd als zijnde “alleen te gebruiken voor zonnepaneelset”.

 

Vervanging huidige elektriciteitsmeter

Uw elektriciteitsmeter moet kunnen meten hoeveel elektriciteit u teruglevert aan het net. Als uw huidige meter een ferrarismeter is, een meter met een ouderwetse draaischijf wordt de teveel geproduceerde stroom automatisch teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Er zal altijd gecontroleerd worden of uw meter geschikt is voor teruglevering. Is deze niet geschikt dan wordt contact opgenomen met het plaatselijk meterbedrijf ( Enexis, Liander) De meter wordt vervangen voor een vier telwerk meter (zgn. “slimme meter”), met deze meter kunt u ook meteen bekijken hoeveel elektriciteit u teruggeleverd heeft aan het net.

 

Aanpassingen in uw meterkast

Afhankelijk van de grootte van de zonnepaneelinstallatie wordt door ons gecontroleerd of de hoofdzekering zwaar genoeg is. Indien dit niet het geval is, dient deze verzwaard te worden. Ook kunnen meerdere sets zonnepaneelinstallaties verdeeld worden (indien aanwezig) over meerdere fases (normaliter 3 x 25 A). Als hoofdregel geldt dat bij een hoofdaansluiting van 1 x 35A er maximaal 5750 wattpiek aangesloten mag worden. De zonnepanelen set wordt aangesloten vóór de ALS (AardLekSchakelaar), dit wordt gedaan om te voorkomen dat grotere vermogensets spanningsverschillen creëren bij het opstarten van de omvormer, waardoor de aardlekschakelaar denkt dat er een aardlek is (stroomlek) en de spanning naar het systeem achter deze aardlekschakelaar uitschakelt. Ook wordt de extra groep buiten de reguliere Groepenkast gezet, zodat ook voor derden meteen duidelijk is dat dit een aparte groep speciaal voor Zonnepanelen is, waarmee elektriciteit teruggeleverd wordt. Ook deze groep wordt heel duidelijk gekenmerkt middels stickers dat het een zonnepaneleninstallatiegroep betreft.

 

Elektriciteit terugleveren

Als u zelf energie produceert, wordt deze energie in eerste instantie gebruikt voor het eigen huishouden. Afhankelijk van de grootte van de installatie zult u nog energie nodig hebben van het energiebedrijf, ( bijv. Essent, Nuon) Tegelijkertijd produceert uw installatie waarschijnlijk meer energie op momenten dat u zelf niet zoveel energie nodig heeft. Zo produceren zonnepanelen vooral overdag elektriciteit, terwijl u zelf juist overdag minder elektriciteit nodig heeft omdat u niet thuis bent.

Omdat u die energie niet kunt bewaren of opslaan levert u deze energie terug aan uw energiebedrijf. Deze teruglevering van energie wordt verrekend met de energie die u afneemt. Dit wordt salderen genoemd.

 

 

Categorie├źn